Tầm nhìn chiến lược

Tầm nhìn
Kiên định với chiến lược đầu tư, hợp tác và phát triển bền vững, Gold Sun Power VietNam phấn đấu trở thành công ty công nghệ có quy mô và uy tín dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và năng lượng mặt trời.
Sứ mệnh
Gold Sun Power VietNam hành động với phương châm “Thoả mãn mong đợi của bạn”.
Gold Sun Power VietNam luôn tập trung đầu tư phát triển đội ngũ nhân sự, đầu tư nghiên cứu để kiến tạo những hệ thống sản phẩm, giải pháp, dịch vụ hiệu quả, thông minh, đẳng cấp.
Ngày mỗi ngày Gold Sun Power VietNam luôn nỗ lực làm mọi thứ đơn giản và dễ dàng cho người khác, cho đồng nghiệp, cho khách hàng và đối tác.


Giá trị cốt lõi
Cam kết - Chia sẻ - Tận tâm - Sáng tạo
Cam kết
Gold Sun Power VietNam cam kết mang đến sản phẩm chất lượng, giải pháp hiệu quả và dịch vụ “Sang hơn của Mỹ, tốt hơn của Đức” tới tất cả khách hàng.
Với đối tác, Gold Sun Power VietNam cam kết uy tín và hợp tác cùng có lợi.
Với nhân viên, Gold Sun Power VietNam cam kết đảm bảo sự công bằng cao nhất.
Chia sẻ
Mọi hoạt động của Gold Sun Power VietNam đều được thực hiện dựa trên triết lý “Sharing & Giving”. Gold Sun Power VietNam là nơi chia sẻ và cho đi những giá trị hữu ích.
Tận tâm
Đội ngũ nhân sự của Gold Sun Power VietNam luôn hành động bằng sự chân thành và tận tâm. Chúng tôi nỗ lực làm mọi thứ đơn giản, dễ dàng và hiệu quả cho người khác.
Sáng tạo
Gold Sun Power VietNam không ngừng đầu tư nghiên cứu để kiến tạo những hệ thống sản phẩm, giải pháp, dịch vụ hiệu quả, thông minh và đẳng cấp.


Triết lý kinh doanh
Tin vào Nhân Quả, Gold Sun Power VietNam luôn hành động theo phương châm: Chia sẻ và cho đi giá trị hữu ích đến tất cả khách hàng, đối tác, cộng đồng và xã hội.
Gold Sun Power VietNam là lợi ích của nhân viên, khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế.
Sự hài lòng của khách hàng và hạnh phúc của nhân viên là thước đo thành công của Gold Sun Power VietNam.