Thời hạn thanh toán

Thời hạn thanh toán:

Bên mua có thể lựa chọn thanh toán 1 hoặc 2 đợt, như sau:

Thanh toán 1 đợt:

Bên mua Thanh toán 100% sau khi bên Bán và bên Mua đạt được thỏa thuận và ký hợp đồng mua bán hàng hóa, hoặc ngày bên Bán xác nhận đơn đặt hàng cho bên Mua.

Thanh toán 3 đợt:

Bên mua thanh toán đợt 1: Thanh toán tiền cọc 30% theo thỏa thuận giữa 2 bên cho từng đơn hàng. Thời hạn thanh toán : 01 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng hoặc ngày bên Bán xác nhận đơn đặt hàng cho bên Mua.

Bên mua thanh toán đợt 2: Thanh toán 40% ngay sau khi bên Bán giao hàng tới địa chỉ theo yêu cầu của bên Mua, và lắp đặt xong hoàn thành hòa lưới với hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Bên mua thanh toán đợt 3: Thanh toán 30% tổng số tiền sau khi bên Bán hoàn thành đầy đủ các giấy tờ với bên điện lực EVN và được bên điện lực ký kết hợp đồng mua bán điện và lắp đặt đồng hồ 2 chiều cho bên Mua sử dụng.